Hosting giá rẻ gần Việt Nam (Singapore)

Hãy chọn 1 trong các gói bên dưới để tiếp tục

WH-01
 • 2GB SSD

  Dung lượng

 • 50GB

  Băng thông

 • 6

  Tài khoản FTP

 • 12

  Tài khoản email theo tên miền

 • 6

  CSDL

 • 6

  Packed domain

 • 3

  Addon domain

 • 6

  Sub-domain

 • Không hỗ trợ

  Node.js

 • Không hỗ trợ

  Python

WH-02
 • 3GB SSD

  Dung lượng

 • 75GB

  Băng thông

 • 12

  Tài khoản FTP

 • 24

  Tài khoản email theo tên miền

 • 12

  CSDL

 • 12

  Packed domain

 • 12

  Addon domain

 • 12

  Sub-domain

 • Hỗ trợ

  Node.js

 • Hỗ trợ

  Python