Gói hosting giá rẻ cho học sinh, sinh viên và tất cả mọi người (Vị trí: CHLB Đức)

Hãy chọn 1 trong các gói bên dưới để tiếp tục

WH-01 13 Tilgjengelig
 • 3GB SSD

  Dung lượng

 • Không giới hạn

  Băng thông

 • 5

  Tài khoản FTP

 • 10

  Tài khoản email theo tên miền

 • 5

  CSDL

 • 5

  Packed domain

 • 2

  Addon domain

 • 5

  Sub-domain

 • Không hỗ trợ

  Node.js

 • Không hỗ trợ

  Python

WH-02 4 Tilgjengelig
 • 10GB SSD

  Dung lượng

 • Không giới hạn

  Băng thông

 • 10

  Tài khoản FTP

 • 20

  Tài khoản email theo tên miền

 • 30

  CSDL

 • 10

  Packed domain

 • 6

  Addon domain

 • 10

  Sub-domain

 • Hỗ trợ

  Node.js

 • Hỗ trợ

  Python

WH-03 5 Tilgjengelig
 • 50GB SSD

  Dung lượng

 • Không giới hạn

  Băng thông

 • 100

  Tài khoản FTP

 • 100

  Tài khoản email theo tên miền

 • 100

  CSDL

 • Không giới hạn

  Packed domain

 • Không giới hạn

  Addon domain

 • Không giới hạn

  Sub-domain

 • Hỗ trợ

  Node.js

 • Hỗ trợ

  Python