Gói hosting giá rẻ cho học sinh, sinh viên và tất cả mọi người (Vị trí: CHLB Đức)

Hãy chọn 1 trong các gói bên dưới để tiếp tục

WH-01 13 Available
 • 3GB SSD

  Disk space

 • Unlimited

  Bandwidth

 • 5

  FTP Accounts

 • 10

  Email Domain Accounts

 • 5

  Databases

 • 5

  Packed domain

 • 2

  Addon domain

 • 5

  Sub-domain

 • Not Supported

  Node.js

 • Not Supported

  Python

WH-02 4 Available
 • 10GB SSD

  Disk space

 • Unlimited

  Bandwidth

 • 10

  FTP Accounts

 • 20

  Email Domain Accounts

 • 30

  Databases

 • 10

  Packed domain

 • 6

  Addon domain

 • 10

  Sub-domain

 • Supported

  Node.js

 • Supported

  Python

WH-03 5 Available
 • 50GB SSD

  Disk space

 • Unlimited

  Bandwidth

 • 100

  FTP Accounts

 • 100

  Email Domain Accounts

 • 100

  Databases

 • Unlimited

  Packed domain

 • Unlimited

  Addon domain

 • Unlimited

  Sub-domain

 • Supported

  Node.js

 • Supported

  Python